Kolberg Caspary Lautom AS har over 30 års erfaring med å utstyre verkstedindustrien med produkter for alle tenkelige formål. Vi leverer alt fra det minste enkeltstående håndverktøy til helintegrerte systemer for effektiv og lønnsom verkstedsdrift. Vi leverer hele infrastrukturen til et operativt verksted av de fleste typer – være seg distribusjon av alle typer væsker, løft, oppbevaring, luft, avsug, arbeidslinje og stasjoner med mer. Hvis kunden stiller med lokale, kan vi bygge verkstedet – standard eller skreddersydd.

Med vår høye kompetanse og lange fartstid, har vi blitt en av de største i Norge i bransjene for smøre- og verkstedsutstyr. Vi tilbyr, prosjekterer, monterer, igangsetter og servicerer alle anlegg. Komponentene som medgår er alle fra verdenskjente, seriøse og høykvalitetsprodusenter.