Kolberg Caspary Lautom AS har skiftet bank

Kolberg Caspary Lautom AS har skiftet bank og bankkontonummer til;

NORDEA

Bankkonto nummer: 6066.07.60094
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO5260660760094

Vi ber våre kunder og forbindelser registrere og oppdatere dette.
Med vennlig hilsen

Signatur2.jpg

For Kolberg Caspary Lautom AS