Regler om montering av ekstralys.
 • Lyktene må fortsatt monteres symmetrisk. Hva dette betyr er at lyktene må monteres slik at det er symmetrisk likt mellom høyre og venstre side. Det vil si at dersom du har en stk LED-bar så må denne monteres på midten, mens om du har tre stk lamper må en monteres i midten og en stk på høyre og venstre side.
 • Ekstralysene skal fortsatt være E-merket (typegodkjent) med godkjenningtypen R112 som er for fjernlys. Den enkleste måten å sjekke dette er å se om lampen har et referansetall. Selv om referansetall ikke er relevant lenger for oss i Norge, så bekrefter dette at ekstralyset har riktig godkjenning og kan monteres lovlig.
 • Det er ingen minimums- eller maksimums høyde krav for montering av ekstralys/ekstra fjernlys. Det stilles dog krav om at lyset fra lampen ikke skal være til sjenanse for sjåføren. Om lampen gir en betydelig refleksjon tilbake fra asfalten fordi lampen er montert for lavt, så kan dette gi en feil på en EU-kontroll.
 • Det er lov å montere LED-bar/lys på tak og over rails gitt at lampene er montert symmetrisk. Det stilles dog krav om at lyset fra lampene ikke skal være til sjenanse for sjåføren og at lyset ikke reflekteres tilbake fra f.eks speiler eller panser og forstyrrer sjåføren.
 • Relé er ikke direkte påkrevd i lovverket, men er anbefalt for en enklere montering som samsvarer med lovverket. Det er påkrevd at alle fjernlys på et kjøretøy skal slukkes samtidig når man blender ned fra fjernlys til nærlys. Med et relé vil ekstralysene blende opp og ned med bilens originale fjernlys, som gjør at montasjen og koblingen følger lovverket.
 • Det er ikke påkrevd å ha en egen av/på bryter for ekstralysene. Det er forøvrig påkrevd å ha en kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass som viser om fjernlyset/ekstralyset er tent. Om man kobler ekstralysene slik at de følger bilens originale fjernlys så oppfylles dette kravet, da bilens egne fjernlys har allerede en blå varsellampe i displayet som viser at fjernlysene er tent.
 • Dersom ekstralyset har innebygd parklys eller markeringslys, så gjelder fortsatt reglene for parklys og markeringslys. Se reglene for dette litt lengre ned på siden.

Godkjenning

E-merking eller ECE-godkjenning er en typegodkjenning som er påkrevd på det meste av utstyret som brukes på et kjøretøy. Typegodkjenningen er en måte å kvalitetssikre at alle komponenter og utstyr oppfyller kravene som er satt i det Europeiske lovverket og er derfor påkrevet på det meste av utstyret. Dette hjelper individuelle produsenter å kvalitetssikrer at kvaliteten og sikkerheten opprettholdes i alle produktene.

Typegodkjenningen gjelder dog ikke bare lys som nærlys og fjernlys, men også frontrute, dekk, bremser osv.

E-godkjenning og ECE-godkjenning er akkurat det samme, men to forskjellige navn på samme sak. Denne kalles ofte også E-merking. “ECE-godkjenning” er det politisk korrekte navnet for disse godkjenningene, som er del av ECE-lovverket for det totale veitrafikk lovverket som brukes i Europa og i Norge. Du får så ulike merkinger utfra hva det er godkjent som f.eks: ECE R112 for fjernlys, ECE R23 er for ryggelys og ECE R10 er for radiostøy.

Arbeidslys
 • Bilen kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.
 • Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.
 • Lykten(e) skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
 • Arbeidslyset skal være koblet over egen bryter og være sammenkoblet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.
Roterende, blinkende gult lys
 • Blinkende eller roterende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel bred last, saktegående kjøretøy og graving på eller ved vei. Du trenger ikke forhåndstillatelse for å bruke denne type lys.
 • Lyktene skal være godkjent som gult/oransje blinkende varsellys (ECE R65)
Blått lys
 • Kun kjøretøy godkjent som utrykningskjøretøy kan bruke blått blinkende lys.
 • Blått blinkende lys skal være godkjent som varsellys med blå farge (ECE R65).
Ettermonterte bremselys
 • Hvis du har ettermonterte bremselys så skal de lyse kontinuerlig ved aktivering. De må ikke blinke eller på andre måter forstyrre medtrafikanter.
Ryggelys
 • Du kan kun ha to stk ryggelys på personbil.
 • Lyktene skal være godkjent som ryggelys. (ECE R23)

Fjernlys
 • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.
 • Ikke krav til maksimal lysstyrke.
 • Krav til e-merking.
 • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.
 • Det er påkrevd at bilens fjernlys skal belyse vegbanen minst 100 meter frem. Utover dette er det ingen konkrete regler for kastelengde.
Nærlys
 • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men ikke sammen med tåkelysene.
Tåkelys 
 • Du har ikke lov til å ha mer enn 2 tåkelys.
 • Du kan ikke bruke nærlys sammen med tåkelys.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke fjernlys/ekstralys samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i veldig lav hastighet (10–20 km/t).
Parkeringslys
 • Du har kun lov til å ha to parkeringslys som brukes samtidig. Så hvis du har lyskastere med parkeringslys så må du sørge for at de vanlige parkeringslysene er slått av.
 • Du må alltid ha på parkeringslysene – det gjør ingen forskjell om du kjører med nærlys, tåkelys, baklys eller fjernlys.
Toppmarkeringslys
 • Kjøretøy med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys. kan ikke bruke nærlys sammen med tåkelys.
 • Kjøretøy med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens kjøretøy med bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.
 • Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Krav til egen bryter på ekstralys eller ikke

Du velger selv om du vil ha en bryter eller ikke da det ikke står spesifisert i loven at det må være på en egen bryter. Du kan altså velge det som passer best for deg. Det eneste som står i loven angående ekstra fjernlys og bryter er at du må ha et lys som indikerer at fjernlyset er påslått. Dette får du selvfølgelig hvis du installerer en egen bryter inne i bilen med lys, men kobler du ekstralysene på bilens originale fjernlys har du nemlig dette i dashbordet fra før og vil ikke ha behov for en egen bryter. Du slipper dermed jobben og knotingen med å trekke en egen bryter inn gjennom torpedoveggen i bilen.