Kolberg Caspary Lautom er «Det Norske Alternativ». Vår kongstanke og strategi er at vi skal produsere både produkter, løsninger og bygge kompetanse i Norge med norsk kvalitet, ha konkurransedyktige priser og den fleksibiliteten markedene etterspør. Vi har helt avgjørende nærhet til vårt hjemmemarked, med alle deler på lager hos oss som medgår til vår produksjon. Vi selger alle produksjonsdeler direkte fra importledd og til deg som kunde, samtidig som at vi benytter våre høykvalitetsdeler og høye kompetanse til produksjon av skreddersydde produkter og løsninger for kundens behov. Dette gir våre kunder en unik mulighet til å ha en komplett partner, være seg på komponentnivå eller på løsningsnivå og egne definerte sluttprodukter. Vi har egen engineeringskompetanse, tegner, produserer, tester og servicerer. Vi produserer og monterer hydrauliske anlegg. Vi påtar oss alle oppdrag innen dreiing og fresing. Vi omfatter også slangeproduksjon innen hydraulikk.