Kolberg Caspary Lautom AS satser bærekraftig og grønt på ny LED teknologi innen veilys for ethvert behov for alle typer ferdselsårer. Våre armaturer er tilpasset moderne sensor teknologi, og belyser all vei på en økonomisk riktig måte. Våre armaturer kan dimmes ned etter ønsket behov, og intensivere lysstyrken i det øyeblikket man passerer området med behov for lys med bil eller som fotgjenger. Våre armaturer leveres også med sensor for innstilt tenning ved skumring og slukking ved morgengry. Alle våre produkter innehar de nødvendige godkjenninger, som CE-godkjenning (NEMKO) og leveres med driftsgaranti på 10 år og/eller minimum 100 000 timer. Vi bruker de beste komponenter med utførlige og dokumenterbare tester og sertifikater for å kunne yte en slik garanti – og på denne måten sikre den beste, mest økonomiske og energibesparende belysningen av våre veier og ferdselsårer