LEDLite Construction

Kolberg Caspary Lautom AS satser bærekraftig og grønt på ny LED teknologi. Våre armaturer er tilpasset moderne sensor teknologi, og belyser all vei på en økonomisk riktig måte. Våre armaturer kan dimmes ned etter ønsket behov, og intensivere lysstyrken i det øyeblikket man passerer området med behov for lys med bil eller som fotgjenger. Våre armaturer leveres også med sensor for innstilt tenning ved skumring og slukking ved morgengry. Alle våre produkter innehar de nødvendige godkjenninger, som CE-godkjenning (NEMKO) og leveres med driftsgaranti.