Til våre kunder  

Kolberg Caspary Lautom AS opplever kontinuerlige større kostnadsøkninger, av en størrelse vi aldri har sett tidligere. Her illustreres kun noen få eksempler;  

  • Stål: fra 550 EUR/tonn i 2020 til 1 250 EUR/tonn.  
  • Kobber: fra 5 000 USD/tonn i 2020 til 10 500 USD/tonn.  
  • Aluminium: fra 1 450 EUR/tonn i 2020 til 2 200 EUR/tonn.  

Denne prisøkningen gjelder ikke bare for rene produsenter, men forflytter seg til alle underleverandører i alle ledd i varehandelen.

stål_png.png

kobber_png.png

alu_png .png

Økningene i kostnadene for andre råvarer er tilsvarende, også for råolje og baseoljer, som vil påvirke våre priser fremover. Kostnadsøkningene på råvarer som medgår til produktene våre øker hver dag, og det er per tid utfordrende å se noen ende på dette.  

For importleddet ser vi også ekstreme kostnadsøkninger på frakt. Her illustreres kun ett eksempel;  

Kostnad for én 40 fots container fra Asia til EU har økt fra 2 000 USD til 15 000 USD (+650%). Dette øker dramatisk inntakskostnaden på alle importerte produkter.

Frakt_png .png

Det er ikke mulig, for noen, å holde sine priser uendret under disse rammevilkår. KCL er tvunget til å justere sine priser etter de rådende forhold. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at disse prisjusteringene skal bli så skånsomme som mulig – men vi er allerede nå tvunget til å informere alle våre kunder om situasjonen man står ovenfor.  

Heldigvis har vi et stort lokalt varelager her i Norge, og vi har gjort innkjøp som sikrer at vi kan - på varer vi har på lager – holde dagens prisnivå. På varer vi ikke har på lager, vil forbehold om reviderte priser tas løpende.  

Vi varsler med dette at nye generelle veiledende priser vil kunne effektueres senest 1. november 2021. Vi vil komme tilbake til spesifikke virkninger på spesifikke varegrupper.  

Vi minner samtidig om at situasjonen vi står ovenfor utløser punkt 9 i våre salgsbetingelser: https://www.kcl.no/salgsbetingelser

Det er avslutningsvis da helt naturlig å minne alle på at de gode innkjøpene kan gjøres nå. De gjøres på dagens prisnivå, uten kommende prisøkning i den nærmeste perioden. På våre helt nye og kraftig forbedrede nettside med optimal søkemotor www.kcl.no finnes alle produkter og all relevant informasjon – i en sømløs netthandel for våre kunder.

For Kolberg Caspary Lautom AS

Signatur2.jpg

Vegard Solheim  

Adm. dir.