Prisendringer fra 1. Mai 2022

Kolberg Caspary Lautom AS opplever kontinuerlige større kostnadsøkninger, av en størrelse vi aldri har sett tidligere.
Det varsles med dette om en prisjustering på 6 % gjeldende fra 1.5-2022. Prisjusteringen skyldes økte importkostnader fra leverandører og underleverandører

Har dere spørsmål, vennligst ta kontakt HER

Best regards

For Kolberg Caspary Lautom AS

Signatur2.jpg

Vegard Solheim

Adm. dir.