Prisendringer fra 1. oktober 2021

Kolberg Caspary Lautom AS viser til tidligere utsendt varsel fra juni i år, der vi varsler endringer i våre priser med 30 dagers varslingsfrist og gjeldende fra 1. oktober.

I denne prisendringen har vi absorbert det vi kan, og søkt å holde økningen så lav som mulig for våre kunder. Følgende varegrupper vil tillegges 5,2% på veiledende pris;

Prisjustering 1.JPG

prisjustering 2.JPG

Prisjustering3.JPG

Prisjustering 4.JPG

Prisjustering5.JPG

Prisjustering 6.JPG

Områder som ikke får prisendringer fra 1. oktober

Varegruppene innen Slitedeler får ikke generelle prisendringer i denne runden.

Varegruppene innen Hydraulikk får ikke generelle prisendringer i denne runden.

Master og VEAB Byggvarme med pris- og rabattendringer

For å harmonisere og opprettholde vår konkurransekraft i dette markedet, vil de veiledende prisene reduseres. Forhandler- og videresalgsrabatter vil på samme måte reduseres.

Våre forhandlere og avtalekunder vil bli informert spesifikt om dette.

Generelle leveringstider i et fraktmarked i krise

Verden står oppe i en krisesituasjon når det gjelder tilgang på varer, containertørke og frakt på sjø. Dette medfører at leveransesituasjonen på varer som ikke finnes på lager hos oss i Norge er ustabil og mindre reliabel. Dette kan igjen bety lengre leveringstider. Vi arbeider kontinuerlig med å skaffe til veie de varene vi trenger til våre kunder, men det er samtidig viktig å understreke viktigheten av å være forberedt på lengre leveringstider.

Last ned prisliste HER

Har dere spørsmål, vennligst ta kontakt HER

Best regards

For Kolberg Caspary Lautom AS

Signatur2.jpg

Vegard Solheim

Adm. dir.