Gir-Aksel

Gir-Aksel

Girolje er, i likhet med motorolje, et smøremiddel. Forskjellen er at additivene i giroljer ikke er de samme som i motoroljer. I en girolje tilsetter man viskositetsforbedrere og EP-tilsetninger. Det sistnevnte additivet består ofte av svovel og fosforforbindelser. Begge stoffene er nødvendige som tilsetninger i en olje som skal fungere under ekstreme trykk og belastninger. EP-tilsetninger forhindrer også sammensveising og motvirker slitasje på tannhjulene når girkassen belastes. En god girolje skal regulere friksjonen og temperaturen i girkassen. Friksjon gir høyere temperatur, noe som kan føre til alvorlige og kostbare skader. Derfor er det, akkurat som for motoren, viktig at girkassen smøres riktig, med girolje av høy kvalitet. Dette gir optimal ytelse, samtidig som girkassen beskyttes mot slitasje. Riktig girolje kan derfor spare deg både tid og penger med sine beskyttende egenskaper. Er man ikke sikker på hvilken girolje som passer til bilen, er det alltid en god idé å følge bilprodusentens anbefalinger eller bruke vår LubAdvisor som er vår nett baserte produkt velger Total (lubricantadvisor.com)