TEC7 Lim/Fug og Rens

TEC7 Lim/Fug og Rens

Tec7 har valgt å satse på produkter av høy kvalitet og med flere bruksområder fordi dette gir brukerne. Enklere vedlikehold/reparasjon. Mindre lagerhold og lavere kostnader. Optimal utnyttelse av produkter med flere bruksområder. Best kontroll på vedlikehold med funksjonelle og langtvirkende produkte