Brigade Sikkerhetssystemer

Brigade Sikkerhetssystemer

KCL er i bransjene for å redde liv med våre løsninger for sikkerhet og varsling. Brigade er en markedsleder av sikkerhetsløsninger for alle kommersielle kjøretøy og mobile løsninger. Våre løsninger reduserer risikoen for kollisjoner og beskytter sårbare trafikanter ved å minimalisere blindsoner og gi assistanse til fører for en sikker manøvrering – både ute i trafikkbildet, på en byggeplass, når søppel skal tømmes, når trucker kjøres, varer leveres, mennesker fraktes i kollektivtransport eller i skolegården når melken skal leveres. Våre produktporteføljer inneholder 360 graders kamera systemer, monitorer, «white sound» systemer for ryggevarsling, detektorer og sensorer for hindre, radar og digitale opptaks- og lagringssystemer. Vi leverer løsninger for dagens og fremtidens HMS og sikkerhetskrav for alle typer kjøretøy og arbeidsmaskiner. Våre største kunder er i dag statlige aktører, maskin- og kjøretøysimportører/forhandlere, private flåteeiere og entreprenører som tar sitt samfunnsansvar på alvor.  

KCL monterer våre løsninger på lokale steder i hele Norge.